Руководство

Председник ансамбла:

Мирослав Јоксимовић

Шеф народног оркестра:

Митрашиновић Горан

Веб тим и односи с јавношћу:
Делић Невена, Радовић Борко, Богдановић Ђорђе

Чланови управног одбора ансамбла:
Васиљевић Лепосава
Драшковић Драгован
Брковић Милена
Станисављевић Ненад
Јоксимовић Мирослав
Станимировић Милан
Пјевић Ђорђе
Савић Гордана
Босиљчић Сања