Ансамбл ветерана

Нешто што се тешко брише из срца јесте управо љубав према игри и песми. Управо наши ветерани доказују да не постоји доба у животу човека које би онемогућило да се та љубав негује.