Мисија

Мисија Културно Уметничког Друштва „Севојно“ јесте управо да сакупља и обрађује наше народно играчко, певачко и музичко стваралаштво. Ово стваралаштво подразумева врхунско уметничко и стручно бављење свим компонентама које чине целину у фолклору а које, свака за себе, чини посебну врсту уметности. Управо сва та стваралаштва уметнички равноправно су заступљена у припреми и извођењу програма. У свом раду Културно Уметничко Друштво „Севојно“, полазило је од традиционалне игре, ношње и музике нађене на терену а када то није било могуће ансамбл је радио на очувању и оживљавању научних записа…

…Ансамбл „Севојно“ спреман је за развијање свих облика сарадње на неговању и афирмацији културног стваралаштва. Приказивање богатства фолклора један је од начина за упознавање и зближавање међу народима. Културно Уметничко Друштво „Севојно“ посебно негује сарадњу са друштвима у другим земљама, а свака размена гостовања уједно је и размена културног богатства и стицања нових пријатеља. Зато Културно Уметничко Друштво „Севојно“ позива заинтересована друштва, фестивале и институција, како у земљи тако и у иностранству, да заједничкки раде на чувању и унапређивању фолклорне баштине.