Наше школе

Школа фолклора

Наша школа фолклора је основана са циљем да полазници науче основне елементе фолклора и да савладају основни речник који се користи приликом објашњавања корака и самих фолклорних покрета. Полазници наше школе углавном су деца школског узраста, која имају мало или уопште немају искуства у овој врсти уметности. Посебно је важно педагошко васпитавање полазника у опхођењу према предавачима, самом друштву и окружењу у коме раде и живе. Програм школе фолклора концимиран је тако да деца кроз игру савладају основне ритмове и уз њих науче предвиђене кораке, увежбају пластику покрета целог тела, науче изворне песмице које прате њихову игру, науче правилно да дишу приликом игре и кроз разне вежбе загревају и припремају своје тело за будуће, веће, напоре које их очекују када пређу у старије групе. Такође, велико је задовољство навикавати дечаке на девојчице и обрнуто, што се, у њиховом узрасту врло тешко и споро остварује.

Школа музичке едукације

Јединствени програм музичке едукације богати свет како најмлађих тако и средњих полазника наше школе и уноси радост у њихове домове. У нашим програмима целокупан психофизички развој полазника оснажује се кроз активно слушање, кретање, стварање, осећање, изражавање, читање и свирање музике Прогресија усвајања музичких елемената и концепата одвија се кроз различите програме за све полазнике, постепено и систематски продубљујући разумевање језика музике. У програмима полазника интегрише се доживљавање основних музичких елемената: темпа, динамике, висине и боје тонакарактера и емоционалног контекста музике. Честа дружења, преслушавања, и јавна извођења, како својих тако и концерата са фолклорном групом, подстичу осећај заједништва, тимски рад и оснажују друштвену компоненту музике.